Зареждам...
ДОКУМЕНТИ

      ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В ОБЩИНАТА ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗУЕС
      ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ ПО ЧЛ. 49 ОТ ЗУЕС
      ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЕ НА ЗУЕС
      ЗАЯВЛЕНИЕ
      ИСКАНЕ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
      ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
      ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ-Приложение 1
      ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ
      СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОТОКОЛ
      СЪОБЩЕНИЕ
НАЧАЛО      ЗА НАС      ЦЕНИ      ОБЕКТИ      ВРЪЗКИ      КОНТАКТИ