ПРАВО НА ОТКАЗ

ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок от 14 дни.

Срокът за отказ е 14 дни от датата, на която сте влезли във владение на стоките. При договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно. Срока е от датата, на която сте влезли във владение на последната стока.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление. Например с писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща. Можете да попълните и подадете  стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си преди изтичането на срока за отказ.

Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка. Не се възстановяват допълнителни разходи, свързани с избран начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка.Възстановяването е без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за отказа. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция. Възстановяването може да стане и по друг начин с който сте се съгласили. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно.

Очакваме да ни върнете обратно стоките без неоправдано забавяне. Във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа. Вие трябва да поемете  разходите по връщане на стоките. Правото на отказ може да бъде упражнено само ако потребителят е представил на Доставчика стоката в оригиналната ѝ опаковка в запазен търговски вид, всички числящи се към стоката етикети, аксесоари, принадлежности и документи.

УКАЗАНИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ

Очакваме да ни върнете обратно стоките на адрес: гр. Варна, бул. Ян Хуняди № 69, ВИАБУЛ ООД без неоправдано забавяне. Във всички случаи не по-късно от 14 дни след недвусмисленото заявление за упражняване правото на отказ. Срокът се счита за спазен, ако получим обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Разходите по връщането са за сметка на клиента!

Моля, пазете платежния докумен: касов бон или документа за пощенски паричен превод( ППП ). Той е Вашата гаранция! За упражняване правото на отказ се изисква платежен документ.

Правото на отказ може да бъде упражнено само ако потребителят е представил на Доставчика стоката в оригиналната ѝ опаковка в запазен търговски вид, всички числящи се към стоката етикети, аксесоари, принадлежности и документи.

ВИАБУЛ ООД запазва правото си да променя настоящите условия, за което ще публикува уведомление на интернет адрес https://viabul.bg . Всички изменения ще се прилагат за нови договори, сключени след деня, в който промените влизат в сила.