Чистият въздух и чистата вода са от съществено значение за здравето и благосъстоянието на всеки. Ето защо BioOrg е разработила новаторска техника за почистване на неприятни и нездравословни замърсявания в сградите и промишлеността.

BioOrg поставя положителни организми в такива среди, които автоматично почистват видимото и невидимото замърсяване. Тези организми извършват почистването си не само в лесно достъпните места, но и в останалите 80% от сградата или инсталацията. Тази ултрамодерна терапия създава нов и здравословен баланс без използването на сурови химически продукти и има лечебен и превантивен ефект. BioOrg дава на хората необходимата им среда: пълна с чист въздух и чиста вода. Да накараш всички да се чувстват като в своя елемент!

80 % НЕВИДИМО ЗАМЪРСЯВАНЕ

АЛЕРГЕНИ

вещества, произтичащи от гъбички или патогени, които се намират в сгради или инсталации

БИОФИЛМИ

микроскопичен слой от органично образуване на лигавица, който се среща предимно във водна среда

ПРАХ

ултра-малки прахови частици в резултат на естествена или човешка дейност, които също проникват в сгради

МИРИЗМА

може да бъде причинена от отрицателни организми, както и от микрозамърсяване

ХИМИКАЛИ

изпускани от строителни материали, багрила, лепила или други предмети

green-996630_1920

BioOrg ТЕХНОЛОГИЯ

14.95 12.95
89.95 75.95
62.95 55.95
62.95 55.95
72.95 65.95
0
м2 почиствани с BIOORG