ТЕХНОЛОГИЯ

BioOrg населява въздуха, водата и всички материали и повърхности с положителни организми, известни като Tectobiotics®. Положителните организми могат да достигнат до най-недостъпните места чрез пулверизиране или пръскане. Където и да достигне Tectobiotics®, те образуват микробни общности, които автоматично премахват замърсяването и пречистват земята, въздуха и водата. По този начин, бавно, но сигурно, се създава положителен биологичен баланс, за да се гарантира естественото качество на земята, въздуха и водата.

ВЪЗДУХ

Частиците от замърсявания са молекулярно сложни във вътрешния въздух. Гравитацията предизвиква падането на частиците от замърсяването във въздуха. Tectobiotics® почистват замърсяването, като го метаболизират.

ПОВЪРХНОСТИ

Замърсяването се почиства от pH-неутрални течности. Tectobiotics® намалява замърсяването чрез консумация на адхезивния слой. Допълнителен покриващ слой с Tectobiotics® има дълготраен ефект.

TECTOBIOTICS 24/7

Ако се изгради и поддържа стабилна микробна общност във всички критични зони на сградата или инсталацията, се създава дългосрочен положителен биологичен баланс. Този принцип на BioBalance е изключителен в своята простота: нежеланата микрофлора се заменя с преобладаване на полезни бактерии.

Освен това, нежеланите микроорганизми не могат да създадат никаква устойчивост към желаните положителни организми (Tectobiotics®), които могат да се използват в случаите на конвенционални почистващи продукти, химикали и дезинфектанти. Чрез мобилизирането на огромния брой добри организми (приблизително 20 милиарда на m2), борбата за място и храна се засилва, което води до така наречения „ефект на конкурентно изключване“. Това създава нов положителен биологичен баланс по много естествен начин. Резултатът: среда, която е 80% по-чиста, отколкото можете да видите!